Co je IHS?

 International Health Summit (IHS) je mezinárodní konference, jejímž cílem je přinést do střední Evropy praktické zahraniční zkušenosti s novinkami v organizaci a financování zdravotních služeb a zasadit je do místních podmínek.

8. ročník konference, který proběhl v roce 2016, se zaměřoval na možnosti organizace léčby a prevenci chronických nemocí. Na konferenci vystoupilo 24 řečníků z 11 zemí. Přednášky se zaměřovaly na tato témata: dopad chronických nemocí, příklady a zajištění integrované péče, zapojení pacientů a požadované kompetence institucí a jejich manažerů.

Další informace o konferenci a ohlasy účastníků a médií najdete v záložce O summitu. V záložce Program se můžete podívat na témata jednotlivých přednášek.

 

 

 

Co nabízí IHS online?

V rámci IHS Vám se můžete podívat na videozáznamy všech přednášek IHS 2016, a to jak v češtině, tak v angličtině. Dále jsou pro Vás k dispozici prezentace jednotlivých řečníků v PDF, informace o přednášejících a další materiály, které byly na konferenci prezentovány.

Jak vypadá IHS online se můžete podívat v ukázce ze zahájení konference – přednášky dr. Jima Riceho a prof. Štěpána Svačiny.

JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP K IHS ONLINE?

K dispozici jsou dva druhy licencí: pro jednotlivce a pro společnosti. Licence pro jednotlivce je určena pro užívání jednou osobou, licence pro společnosti není takto omezená a mohou ji využívat všichni zaměstnanci společnosti. Podrobné informace, jak zakoupit licenci, najdete zde.

cO ZÍSKÁM ZAKOUPENÍM ihs ONLINE?

Na konferenci byly představeny principy managementu chronických nemocí a praktické příklady integrace zdravotních služeb a nástroje pro větší zapojení pacientů. Ohlasy účastníků konference jsou velmi pozitivní. Věříme, že videozáznamy z přednášek Vám přinesou inspiraci a nápady pro zlepšení zdravotní péče.